Quyền Riêng Tư

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trực tiếp:

• Tên người dùng, mật khẩu và địa chỉ email khi bạn đăng ký tài khoản Fiseo.

• Hồ sơ thông tin mà bạn cung cấp cho tài khoản của bạn (ví dụ, tên thật, hình ảnh, số điện thoại). Thông tin này cho phép chúng tôi có thể giúp bạn hoặc người khác được “tìm thấy” trên Fiseo.

• Nội dung người dùng (ví dụ, hình ảnh, ý kiến, và các tài liệu khác) mà bạn gửi tới dịch vụ.

• Liên lạc giữa bạn và Fiseo. Ví dụ, chúng tôi có thể gửi cho bạn email liên quan đến dịch vụ (ví dụ, xác minh tài khoản, thay đổi / cập nhật các tính năng của dịch vụ, kỹ thuật và thông báo bảo mật). Lưu ý rằng bạn không thể chọn không tham gia dịch vụ e-mail này.

Tìm kiếm bạn bè của bạn trên Fiseo:

• Nếu bạn chọn tìm bạn bè của bạn thông qua danh sách liên lạc của điện thoại, sau đó Fiseo sẻ truy cập vào danh sách các địa chỉ liên lạc của bạn để xác định có hay không một người nào đó đang sử dụng Fiseo.

• Nếu bạn chọn tìm bạn bè của bạn thông qua một trang web của bên thứ ba phương tiện truyền thông xã hội, sau đó bạn sẻ được nhắc nhở để thiết lập một liên kết đến các dịch vụ của bên thứ ba và bạn hiểu rằng bất kỳ thông tin những dịch vụ có thể cung cấp cho chúng tôi sẻ được điều chỉnh bởi chính sách Bảo mật này.

• Nếu bạn chọn tìm bạn bè của bạn thông qua tìm kiếm theo tên hoặc tài khoản người dùng trên Fiseo sau đó chỉ cần gõ một tên để tìm kiếm và chúng tôi sẻ thực hiện một tìm kiếm trên dịch vụ của chúng tôi.

• Ngoài một số những ứng dụng cụ thể mà chúng tôi mô tả trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi nhận được:

• Giúp bạn truy cập thông tin của bạn sau khi bạn đăng nhập

• Ghi nhớ thông tin, do đó bạn sẻ không phải nhập lại khi truy cập vào các dịch vụ;

• Cung cấp thông tin cho bạn và những người khác, trong đó có thể bao gồm quảng cáo hoặc các hình thức khác của tiếp thị trực tuyến

• Cung cấp, cải thiện, kiểm tra, và giám sát hiệu quả của các dịch vụ của chúng tôi

• Phát triển, thử nghiệm các sản phẩm và tính năng mới

• Quản lý số liệu như tổng số khách truy cập, lưu lượng, và hành vi ứng xử.

• Chẩn đoán hoặc sửa chữa các vấn đề công nghệ, kỹ thuật

• Tự động cập nhật ứng dụng Fiseo trên thiết bị của bạn hoặc những người sử dụng khác có thể tổ chức các cuộc thi, cung cấp các sự kiện hoặc các hoạt động trên dịch Vụ. Nếu bạn không muốn tham gia vào một sự kiện, không sử dụng các siêu dữ liệu cụ thể (tức là hashtag hoặc Gắn thẻ địa lý) liên quan đến sự kiện đó.

• Chúng tôi sẻ không cho thuê hoặc bán thông tin của bạn cho các bên thứ ba bên ngoài Fiseo (hoặc nhóm các công ty trong đó có một phần của Fiseo) mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ như đã nêu trong Chính sách này.

• Chúng tôi có thể chia sẻ nội dung người dùng và thông tin của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin từ cookies, các tập tin đăng nhập, nhận dạng thiết bị, dữ liệu vị trí, và dữ liệu sử dụng) với các doanh nghiệp. Các công ty có thể sử dụng thông tin này để giúp, hiểu, và cải thiện các dịch vụ.

• Thông tin của bạn được thu thập thông qua dịch vụ có thể được lưu trữ và xử lý ở Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào khác có chạy Fiseo.

• Fiseo, các chi nhánh, hoặc nhà cung cấp dịch vụ có thể chuyển giao thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn, bao gồm cả thông tin cá nhân qua biên giới, từ quốc gia của bạn đến các nước trên thế giới. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể chuyển thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân đến một quốc gia khác đất nước của bạn, ở đó không có luật pháp bảo vệ dữ liệu tương tự như nước của bạn.

• Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ thương mại hợp lý để giúp giữ cho các thông tin thu thập được thông qua dịch vụ an toàn và thực hiện các bước hợp lý (chẳng hạn như yêu cầu một mật khẩu duy nhất) để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp quyền truy cập vào tài khoản của bạn. Tuy nhiên, Fiseo không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối cho tất cả các thông tin của bạn.

Thông tin tài khoản của bạn và cấu hình / cài đặt bảo mật:

• Cập nhật tài khoản của bạn bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập và thay đổi các thiết lập hồ sơ cá nhân của bạn.

• Hủy nhận thông tin liên lạc email từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết “unsubscribe link”. Như đã nói ở trên, bạn không thể chọn không tham gia dịch vụ liên quan email (ví dụ, xác minh tài khoản, nhắc nhở, thay đổi / cập nhật các tính năng của dịch vụ, kỹ thuật và thông báo bảo mật).

• Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về việc xem xét lại hoặc sửa đổi thông tin tài khoản của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trực tiếp tại [email protected]

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu?

• Sau khi chấm dứt hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn, Chụp Hình Đẹp, các chi nhánh, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ có thể lưu giữ thông tin (bao gồm cả thông tin cá nhân của bạn) và Nội dung người dùng trong một thời gian thương mại hợp lý để sao lưu, mục đích lưu trữ, và / hoặc kiểm toán.

• Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc chấm dứt hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trực tiếp tại [email protected]ụp Hình Đẹp.com.

Fiseo không cố ý thu thập hoặc thu hút bất kỳ thông tin nào từ bất cứ ai dưới 13 tuổi hoặc cố ý cho phép người đó đăng ký dịch vụ. Dịch vụ và nội dung của chúng tôi không hướng vào trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp mà chúng tôi biết được rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẻ xóa thông tin đó càng nhanh càng tốt. Nếu bạn tin rằng bạn biết chúng tôi có lưu trữ bất kỳ thông tin về một đứa trẻ dưới 13 tuổi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ trang web hoặc dịch vụ kết nối đến hoặc từ dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin và nội dung chứa trong chúng. Hãy nhớ rằng khi bạn sử dụng một liên kết để đi từ Dịch vụ của chúng tôi đến một trang web hoặc một dịch vụ khác, Chính sách bảo mật của chúng tôi không áp dụng đối với những trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Nếu bạn đang sử dụng một trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba và bạn cho phép họ truy cập vào nội dung người dùng của bạn, bạn làm như vậy sẻ có nguy cơ cho riêng bạn.

Trong trường hợp bạn muốn liên hệ với một tài khoản đã chết, không được sử dụng, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ email sau đây: [email protected], chúng tôi sẻ liên lạc với bạn tại địa chỉ email bạn đã cung cấp trong yêu cầu của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

Fiseo có thể sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian, vì vậy hãy xem nó định kỳ. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các hình thức thông báo về việc thay đổi hoặc cập nhật phù hợp trong các trường hợp bổ sung. Sự tiếp tục sử dụng của bạn với Fiseo hoặc Dịch vụ sau khi có bất kỳ sửa đổi chính sách bảo mật sẻ được coi là bạn đã chấp nhận sửa đổi.