Điều Khoản Sử Dụng

Khi truy cập hoặc sử dụng trang web Fiseo, dịch vụ Fiseo và các ứng dụng được cung cấp bởi Fiseo (gọi chung là “Dịch vụ”) đồng nghĩa bạn đã đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng (“Điều khoản sử dụng”). Dịch vụ này được sở hữu và kiểm soát bởi NHẤT VIỆT GROUP. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả điều khoản sử dụng, bạn nên dừng lại và không truy cập hoặc sử dụng dịch vụ.

1. Bạn phải có ít nhất 13 tuổi khi sử dụng dịch vụ.

2. Bạn không thể gửi hình ảnh bạo lực, khỏa thân, một phần khỏa thân, phân biệt đối xử, bất hợp pháp, vi phạm sở hữu trí tuệ, hận thù, hình ảnh khiêu dâm hoặc khêu gợi tình dục hoặc các nội dung khác liên quan qua dịch vụ.

3. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào xảy ra thông qua tài khoản của bạn và bạn đồng ý không bán hay chuyển nhượng tài khoản dưới bất kì hình thức nào. Những thông tin mà bạn cung cấp cho Fiseo khi đăng ký và tại tất cả các thời điểm sẽ là sự thật, chính xác và đầy đủ và bạn đồng ý cập nhật thông tin của bạn nếu cần thiết để duy trì sự thật và chính xác của nó.

4. Bạn đồng ý sẽ không gạ gẫm, thu thập hoặc sử dụng thông tin đăng nhập của người sử dụng Fiseo khác.

5. Bạn chịu trách nhiệm giữ bí mật và an toàn mật khẩu của bạn.

6. Bạn không được nói xấu, bắt nạt, lạm dụng, quấy rối, đe dọa, hoặc mạo danh người khác và không được đăng các thông tin các nhân thông qua dịch vụ, bao gồm thông tin thẻ tín dụng, số an sinh xã hội hoặc số nhận dạng quốc gia, số điện thoại, địa chỉ email.

7. Bạn không được sử dụng dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả quy tắc và các quy định áp dụng đối với việc sử dụng dịch vụ của bạn và nội dung của bạn (được định nghĩa dưới đây), bao gồm nhưng không giới hạn, luật bản quyền.

8. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hành vi của bạn về bất kỳ dữ liệu, văn bản, các tập tin, thông tin, tên người dùng, hình ảnh, đồ họa, hồ sơ, âm thanh, video clip, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm quyền tác giả, các ứng dụng, các liên kết và nội dung hoặc các vật liệu khác (gọi chung là “Nội dung”) mà bạn gửi, đăng hoặc hiển thị thông qua dịch vụ.

9. Bạn không được thay đổi, sửa đổi các dịch vụ hoặc trang web khác để hiểu sai hàm ý rằng nó được liên kết với dịch vụ Fiseo.

10. Bạn không được tạo ra hoặc gửi email không mong muốn, ý kiến, sở thích hoặc các hình thức khác của truyền thông thương mại hoặc quấy rối (thư rác) cho bất kỳ người sử dụng Fiseo nào.

11. Bạn không được sử dụng tên miền hoặc URL web trong tên người dùng của bạn mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Fiseo.

12. Bạn không được can thiệp hoặc phá rối dịch vụ máy chủ, các mạng liên kết với dịch vụ, bao gồm việc truyền nhiễm sâu, virus, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại, mã độc nào khác có tính chất phá hoại hoặc gây rối. Bạn không được tiêm nội dung, mã độc nhằm thay đổi, can thiệp tới website Fiseo hoặc hiển thị trong trình duyệt của người dùng hoặc thiết bị.

13. Bạn không được tạo tài khoản với dịch vụ thông qua các phương tiện trái phép, bao gồm nhưng không giới hạn như sử dụng một thiết bị tự động, bot, spider, thu thập thông tin hoặc scraper.

14. Bạn không được cố gắng hạn chế người dùng khác sử dụng hoặc tận hưởng Dịch vụ và bạn không được khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các hành vi vi phạm các điều khoản sử dụng hoặc các điều khoản Fiseo nào khác.

15. Vi phạm các điều khoản sử dụng, mức độ xử phạt có thể tùy theo quyết định của Fiseo. Bạn hiểu và đồng ý rằng Fiseo có thể không và sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung đăng trên Dịch vụ. Nếu bạn vi các điều khoản sử dụng chúng tôi có thể ngừng cung cấp tất cả hoặc một phần của dịch vụ cho bạn.

1. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc quyền truy cập của bạn đến dịch vụ vì bất cứ lý do nào, mà không cần thông báo, bất cứ lúc nào, và không có trách nhiệm với bạn. Nếu chúng tôi chấm dứt quyền truy cập dịch vụ của bạn thì sẽ khóa tài khoản của bạn cho nên hình ảnh, bình luận, sở thích, mối quan hệ, và tất cả các dữ liệu khác sẽ không thể truy cập thông qua tài khoản của bạn (ví dụ, người sử dụng sẽ không thể điều hướng tới tên người dùng của bạn và xem hình ảnh của bạn), nhưng những tài liệu và dữ liệu có thể tồn tại và xuất hiện trong dịch vụ (ví dụ, nếu nội dung của bạn đã được chia sẻ lại bởi những người khác).

2. Khi chấm dứt, tất cả giấy phép và các quyền khác cấp cho bạn trong các Điều khoản sử dụng ngay lập tức sẽ chấm dứt.

3. Chúng tôi có quyền, tùy theo quyết định của chúng tôi, để thay đổi các Điều khoản sử dụng (“Cập nhật điều khoản”) theo thời gian. Trừ khi chúng tôi thực hiện một sự thay đổi vì lý do pháp lý hoặc hành chính, chúng tôi sẽ thông báo trước khi các điều khoản cập nhật trở nên hiệu lực. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thông báo cho bạn các Điều khoản Cập nhật bằng cách đăng trên Dịch vụ, và việc bạn sử dụng Dịch vụ sau điều khoản có hiệu lực nghĩa là bạn đồng ý cập nhật điều khoản. Do đó, bạn nên xem xét lại các điều khoản sử dụng và bất kỳ các điều khoản cập nhật trước khi sử dụng dịch vụ.

4. Chúng tôi có quyền từ chối quyền truy cập vào dịch vụ với bất cứ ai vì bất kì lý do nào và bất cứ lúc nào.

5. Chúng tôi bảo lưu quyền tịch thu bất kì tài khoản người dùng nào vì bất kỳ lý do nào.

6. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, loại bỏ, chỉnh sửa nội dung hoặc các tài khoản có chứa nội dung mà chúng tôi xác định là vi phạm.

7. Bạn có trách nhiệm cho sự tương tác của bạn với người dùng khác của Dịch vụ, dù là trực tuyến hoặc offline. Bạn đồng ý rằng Fiseo không chịu trách nhiệm với bất kỳ người dùng nào. Fiseo có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, theo dõi hoặc có liên quan đến tranh chấp giữa bạn và người dùng khác. Có ý thức chung và cư xử tốt khi tương tác với người dùng khác, bao gồm khi bạn gửi nội dung hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác.

8. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm cho tất cả chi phí dữ liệu mà bạn phải gánh chịu thông qua việc sử dụng dịch vụ.

9. Chúng tôi nghiêm cấm crawling, scraping, caching tới bất kỳ nội dung nào của dịch vụ thông qua các phương tiện tự động, bao gồm nhưng không giới hạn như hồ sơ người sử dụng, hình ảnh (ngoại trừ việc xuất hiện trên các tiêu chuẩn của phương thức tìm kiếm hoặc các công nghệ được sử dụng bởi công cụ tìm kiếm của Fiseo).

1. Chúng tôi tôn trọng bản quyền của người khác và mong muốn bạn cũng làm như vậy.
2. Nếu bạn liên tục vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa tài khoản của bạn.